Underlig verden
Det er en underlig verden vi lever i!

Musen er bange for katten, katten er bange for hunden, hunden er bange for sin herre, herren er bange for sin kone, og konen er bange for musen.

Næste vits