den nye skoleinspektør
den nye skoleinspektør blev på sin første dag irriteret over den larm, børnene lavede i et klasselokale.

Vredt åbnede han døren og hev fat i den højeste pige, som åbenbart talte mest.

Han slæbte hende ned på sit kontor, satte hende i skammekrogen og bad hende holde mund.
nogle minutter senere stak en dreng hovedet ind og spurgte:

-hr. inspektør, hvornår får vi vores læreinde tilbage?...

Næste vits