sayingAt være glad
Det er folks egen skyld hvis de er glade.
Der er nok, at være ked af!

Storm P.

Næste vits