beerKold mund
Hvis du mærker noget koldt mod din mund og noget vådt mellem dine ben er det nok fordi du har vendt din øl forkert...

Næste vits