militaryVi erklærer krig...
Århusianere har erklæret Kina krig og meddeler kineserne "Vi har to tanks og 150 soldater."

Kina svarer "Vi har 15.000 tanks og 5 millioner soldater"

Århusianerne telegraferer tilbage "Vi må desværre hoppe fra, da vi ikke har plads til så mange krigsfanger"

Næste vits