Frøer
Hvad kalder man en fuld frø?
- En sprittusch!

Hvad kalder man en rengøringsfrø?
- En skrubtudse! ...

Næste vits